ראסל

ידיעה שבתיאור - ראסל
עקרון ההיכרות של ראסל ומשמעותו
מבנה לוגי ואינטנציונאליות – פרגה וראסל על תיאורים מיידעיםלמאמרים באנגלית