הופיע הספר: אבות הפילוסופיה האנאליטית, כרך א: פרגה
לקריאת חלקים מהספר
להזמנת הספר: שלחו מייל ל- goryn.book@gmail.com
גוטלוב פרגה (Frege), שכרך זה מהספר 'אבות הפילוסופיה האנליטית' מוקדש לו, נחשב כאחד מגדולי הפילוסופים והלוגיקנים שבכל הזמנים. הוא יוצר הלוגיקה המודרנית ואחד ממעצבי הפילוסופיה של הלשון והפילוסופיה האנליטית, ובעיני רבים – אביהן העיקרי. חשיבותו אינה רק היסטורית ועמדותיו ממשיכות לעמוד בחזית ההתפלספות האנליטית כמעט בכל תחום שעסק בו. הספר מוקדש לסוגיות פילוסופיות מרכזיות בהגותו ובראשן שאלת המובן והאודותיות – יכולתנו לחשוב, להאמין ולדבר על אודות דברים בעולם. המחבר מציג את מושג המובן כמושג אודותי, המפולש לשלוש חזיתות – העולם הלשון והמחשבה, וטוען שתורת המובן הבנויה עליו היא תורת אודותיות פוריה ועמוקה. נושאים רבים נוספים נידונים לאור התזה הכללית הזו: תורת משמעות והקשר בין מובן להוראה, אובייקטיביות והצדקה, אובייקטים לוגיים וטיבה של הלוגיקה, זהות, פונקציה, אנליטיות, טיבו של הניתוח הפילוסופי, ועוד. לפרקי הספר מוקדם מבוא כללי הסוקר כמה מקוויה ומאפייניה של הפילוסופיה האנליטית במאה העשרים.

לדף הראשי