מאמרים בענייני יהדות
הופיע הספר : אמת, אמונה, חילוניות ועבודה זרה (מהדורה שניה מורחבת)
להזמנת הספר: שלחו מייל ל- goryn.book@gmail.com
הודעת הופעה
מאמרים
על תלמוד תורה שחולן
הבנה, פיקציה וחילוניות
זהות ומעגלי הזדהות
גילוי וכיסוי בלשון ובאהבה אצל ביאליק
הבנה ואוטונומיות- בין דתיים לחילוניים
אמונה ואורח חיים - בין ליבוביץ וויטגנשטיין
אין בתוכן אלא מה שמגולם בקליפה- לייבוביץ על אמונה ומצוות
על מושג היראה של הרמב"מ
אמת, טעות ובדיה אצל שפינוזה
פסח- חג החירות
נאמנות ורציונליות- פרשה במגילת רות
מצוות שמעיות והתלהבות דתית- פרשת שמיני
עם סגולה- הערה לפרשת ואתחנן
נאמנות אישית והקנאות לה- פרשת שרה והגר
לפרשת חוקת
בלעם, יתרו והאתון- לפרשת בלק